Kristina Edström, Uppsala universitet

Previous | Next

-Som samordnare för STandUP for Energy känns det extra roligt att se ännu ett forskningscentra som är tillräckligt starkt för att kunna konkurrera i Europa.  STandUP for Wind är ett försök att samla forskning om vindkraft från KTH i en kreativ tvärvetenskaplig miljö.  

-Tre kriterier har varit vägledande för regeringens prioritering av vilka ansökningar som skulle bli strategiska forskningsområden.  För det första prioriteras forskning som långsiktigt har förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet. För det andra ska forskningen bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i samhället. För det tredje prioriteras forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet. Och STandUP for Wind kan möta alla dessa tre kriterier.

Ladda ner Kristinas presentation här. 
 

StandUp Academy 2014

Date: Friday 17 October, 2014
Time: 8:30 - 16:00 hrs
Place: Lecture hall F2, Lindstedtsvägen 26, KTH - Map

Program will be published shortly. Last date for registration is Thursday October 3rd 2014.

Do you want to know more or register? Do you know anyone that should be invited but have not yet received an invitation? 

Contact:carmen.medina@uadm.uu.se