Ramon Wyss, KTH

Previous | Next

- På KTH och Uppsala universitet finns en väldigt bred kompetens inom energiområdet som vi har kunnat utnyttja genom att samverka inom STandUP for Energy. Det är jätteroligt att se hur långt vi har kommit på tre år och förhoppningsvis kan vi hitta fler gemensamma nämnare så att vi kan fortsätta att göra fler och bättre saker tillsammans.  STandUP for Wind är viktigt för att kunna konkurrera med de energiforskningscenter som redan finns i till exempel Tyskland och Frankrike.