Stefan Ivanell, KTH & Uppsala universitet

Previous | Next

- STandUP for Wind är ett forskningssamarbete mellan KTH och Uppsala universitet som omsätter 40 miljoner per år och inkluderar ungefär 50 personer. Genom att skapa synergier mellan de olika delarna kan vi skapa en stark forskarmiljö.

- Vi har vårt fokus på projektering och etablering och är ett tvärvetenskapligt samarbete. Vi bygger broar mellan de olika forskargrupper som bland andra Energimyndigheten och Vindforsk har hjälpt till att bygga upp.  Tack vare dessa broar kan vi koppla ihop ”kunskapstornen” som forskargrupperna utgör för att få ett helhetsperspektiv på vindkraft.  Ett perspektiv som gör att vi kan få förståelse för hur de olika delarna i kedjan påverkar varandra: vindkartering, interaktion mellan turbiner, buller, skogenspåverkan på vindförhållanden och hur vindenergin integreras i elnätet. Sist men inte minst så bidrar vi till industrins kompetensförsörjning då våra doktorander bidrar med de allra senaste kunskaperna. 

Ladda ner Stefans presentation här.