Länkar om vindkraftsproduktionen, elpriset och kraftläget

Här kan man hittar intressanta länkar om vindkraftsproduktionen, elpriset och kraftläget:

Politik och energidebatten

Läs om aktuella handelser inom elmarknaden och energidebatten på en medlem av STandUPs (Lennart Söder) hemsida här.

Energimyndigheten antar strategi för vindkraftsarbetet: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/energimyndigheten-antar-strategi-for-vindkraftsarbetet/

Vind- och solkraft just nu:

Europas CO2 utsläpp samt vind- och solpotentialen nu: http://www.electricitymap.org/

Svenska Kraftnät – Kontrollrummet: http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

Statnett – Nordisk kraftbalans: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Nordisk-produksjon-og-forbruk/

Statnett – Nordisk kraftbalans (för mobilen): http://driftsdata.statnett.no/Web/ProductionConsumption/LatestDetailOverview  

Elproduktionen i Tyskland: https://www.energy-charts.de/power.htm

Fotovoltaik i Tyskland: http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html

Europas vindkraft produktion (dagligen): https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/

  

Elpriser:

Nord Pool Spot: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/#/nordic/table

Elskling: http://www.elskling.se/timpriser/

  

Kraftlägesrapporter

Energiföretagen : https://www.energiforetagen.se/statistik/kraftlaget/

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE): https://www.nve.no/nytt-fra-nve/rapporter-kraftsituasjonen/

  

German electricity generation:

Fraunhofer ISE: https://www.energy-charts.de/index.htm