Personallista

Titel Name Email Research area
Postdoc Almas Muhammad Shoaib msalmas@kth.se  Smart Transmission Systems Lab
Post doktor Amir Rasam rasam@kth.se Aeroakustik
Associate professor Anders Goude Anders.Goude@angstrom.uu.se Aerodynamik för vertikala vindkraftverk
Junior Lecturer Andrew Barney andrew.barney@geo.uu.se Finansiering
PhD student Ann Hyvärinen annhy@mech.kth.se Komplex terräng, experimentella tekniker
Universitetslektor Anna Coulson Sjöblom anna.sjoblom@geo.uu.se Meteorologi, arktisk, luft-hav-is växelverkan
Professor Anna Rutgersson Anna.Rutgersson@met.uu.se Air-sea interaction
Researcher Antonio Segalini segalini@mech.kth.se Strömningsmekanik,  Modellering av vindenergi
PhD student Aya Aihara aya.aihara@angstrom.uu.se Vertical axis wind turbine aeroacoustics
PhD Student Charlotta Ahlfors ahlfo@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD student Christoffer Hallgren   Christoffer.Hallgren@geo.uu.se Meteorologi
Professor Dan Henningson henning@mech.kth.se Strömningsmekanik, CFD
PhD Student Danilo Obradovic Daniloo@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Dimitrios Zografos dzo@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Dina Khastieva dinak@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Egill Tómasson egillt@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Elis Nycander elisn@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD student Erik Boström erikbos@mech.kth.se Gränsskikt simulering
PhD student Erik Janzon erik.janzon@geo.uu.se Local impacts on meteorolocigal paramters affecting icing climate
PhD student Erik Möllerström Erik.mollerstrom@hh.se Mekanik och bullermätningar för vertikalaxlade vindkraftverk
Universitetslektor Erik Sahlée Erik.Sahlee@met.uu.se Vindförhållanden över havet
Junior Lecturer Fan Zou fan.zou@geo.uu.se Elsystem
Professor Gunilla Efraimsson gef@kth.se Aeroakustik
PhD researcher Hans Bergström hans.bergstrom@met.uu.se Meteorologi, gränsskikt
Professor Hans Bernhoff hans.bernhoff@angstrom.uu.se Vertikala vindkraftverkssystem
Professor Henrik Alfredsson hal@mech.kth.se Strömningsmekanik
PhD student Henrik Asmuth henrik.asmuth@geo.uu.se LES of wind turbine rotors in atmoshperic boundary layers
Associate Professor Heracles Polatidis heracles.polatidis@geo.uu.se Optimering
Researcher Hugo Olivares hugo.olivares@geo.uu.se Strömningsmekanik
Postdoc Huidong Li huidong.li@geo.uu.se Meteorologi
Gästprofessor Ilkka Karasalo ilkkak@kth.se Ljudutbredningsberäkningar
PhD Student Jan Lavenius janlav@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD student Jennie Molinder jennie.molinder@geo.uu.se Meteorologi, isbildning
Professor Jens Fransson jensf@mech.kth.se Gränsskikt, Strömningsmekanik
Post doktor Jesper Alvarsson jesalv@kth.se Ljudutbredningsberäkningar och påverkan på människor
PhD researcher Johan Arnqvist johan.arnqvist@geo.uu.se Meteorologi, turbulens
Biträdande universitetslektor Johan Casselgren johan.casselgren@ltu.se Experimentell mekanik, Strömnings-lära och experimentell mekanik
Lektor Karl Bolin kbolin@kth.se Ljudutbredningsberäkningar och påverkan på människor
Junior Lecturer Karl Nilsson karl.nilsson@geo.uu.se Strömningsmekanik
PhD student Kateryna Morozovska kmor@kth.se Drift och underhåll
PhD student Kristina Conrady kristina.conrady@geo.uu.se Ljud
PhD Student Lars Herre lars.herre@ee.kth.se Integration of Renewable Energy Sources
Professor Lars Nordström larsno@kth.se Power System Stability and Control
Professor Lennart Söder lennart.soder@ee.kth.se Integration of Renewable Energy Sources
Professor Lina Bertling Tjernberg  Linab@kth.se Electrical Engineering 
Junior Lecture Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se Planering
Postdoc Manuel Marin manuelma@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
Associate professor Marcus Berg Marcus.Berg@angstrom.uu.se Vindresurs och aerodynamic
Junior Lecturer Maria Klemm maria.klemm@geo.uu.se Ekonomi
PhD Student Marina Oluic oluic@kth.se Power System Stability and Control
Professor Math Bollen math.bollen@ltu.se Elkraftteknik
Professor Mats Leijon Mats.Leijon@ angstrom.uu.se Vertikala vindkraftverkssystem
Professor Mats Åbom matsabom@kth.se Aeroakustik
PhD researcher Matthias Mohr matthias.mohr@geo.uu.se Meteorologi, skog
Professor Mehrdad Ghandhari mehrdad@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Meng Song msong@kth.se Power System Plannning and Operation
Associate Professor Mikael Amelin amelin@kth.se Power System Plannning and Operation
Associate professor Mikael Bergkvist Mikael.Bergkvist@angstrom.uu.se Vindkraft i elsystemet
Associate Professor Mohammad Reza Hesamzadeh
mrhesamzadeh@ee.kth.se
Electricity Markets Research Group
Phd student Nikolaos Simisiroglou nikolaos.simisiroglou@vattenfall.com Strömningsmekanik
PhD student Nina Svensson nina.svensson@geo.uu.se Vindförhållanden över havet
Phd student Ola Eriksson ola.eriksson@geo.uu.se Strömningsmekanik
Docent Patrik Hilber patrik.hilber@ee.kth.se Drift och underhåll
PhD student Petter Eklund petter.eklund@angstrom.uu.se Permagnetiserade generatorer
Senior Lecturer Philipp Schlatter pschlatt@mech.kth.se Strömningsmekanik, CFD
PhD Student Prabhu Kankatala Meteorologi
Biträdande professor Pär Marklund Par.Marklund@ltu.se Maskinelement
Professor Roland Roberts Roland.Roberts@geo.uu.se Geophysics
Associate professor Sandra Eriksson Sandra.Eriksson@angstrom.uu.se Generatorer och elsystem
Junior Lecturer Sanna Mels sanna.mels@geo.uu.se Acceptansfrågor
Associate Professor Simon-Philippe Breton simon-philippe.breton@geo.uu.se Strömningsmekanik
Professor Staffan Lundström Staffan.Lundstrom@ltu.se Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik
Associate Professor Staffan Norrga norrga@kth.se Power Electronics
Lecturer Stefan Ivanell stefani@mech.kth.se Strömningsmekanik
Associate Professor Stefan Ivanell stefan.ivanell@geo.uu.se Strömningsmekanik
PhD Student Stefan Stankovic stanko@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Taha Ali taha@kth.se Power System Stability and Control
Senior Lecturer Tom Mels tom.mels@kultgeog.uu.se Planeringfrågor
PhD student Victor Mendoza victor.mendoza@angstrom.uu.se Aerodynamik för vertikala vindkraftverk