ORGANISATION

STandUP for Wind är ett forskningscentrum profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå Tekniska universitet (LTU) inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

Forskningscentret involverar närmare 70 personer och har en omsättning på cirka 40 miljoner svenska kronor för forskning, utbildning och samverkan.

För att ta reda på mer om våra åtta forskningsområden inom vindkraft och våra aktiviteter, följ rubrikerna överst till höger på denna sida.

LEDNINGSGRUPP

Stefan Ivanell, Professor och Föreståndare STandUP for Wind. Uppsala universitet.

 • Stefan Ivanell, Uppsala universitet. Professor vid Institutionen för geovetenskaer och Föreståndare STandUP for Wind.
   

Anders Goude, Lektor. Uppsala universitet.

 • Anders Goude, Uppsala universitet. Lektor vid Institutionen för elektroteknik.
   

Annie Nyström, Kommunikatör STandUP for Wind. Uppsala universitet.

 • Annie Nyström, Uppsala universitet. Koordinator vid Institutionen för geovetenskaper. Kommunikatör STandUP for Wind.
   

Antonio Segalini, Forskare. Kungliga Tekniska Högskolan.

 • Antonio Segalini, Uppsala universitet. Lektor vid Institutionen för geovetenskaper.
   

Erik Sahlée, Lektor. Uppsala universitet.

 • Erik Sahlée, Uppsala universitet. Lektor vid Institutionen för geovetenskaper.
   

Kateryna Morozovska, Postdoktor. Kungliga Tekniska Högskolan.

 • Kateryna Morozovska, Kungliga Tekniska Högskolan. Postdoktor vid Institutionen för elektroteknik teori och konstruktion.

Henrik Nordström

 • Henrik Nordström, Kungliga Tekniska Högskolan, Doktorand vid Instutionen för elkraftteknik.
   

Patrik Fernberg, Professor. Luleå Tekniska universitet.

 • Patrik Fernberg, Luleå Tekniska universitet. Professor vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
   

Per-Anders Hansson, Professor. Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • Per-Anders Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet. Professor vid Institutionen för energi och teknik.
   


 

Styrelse

 • Kristina Lindgren - Ordförande, OX2
 • Jenny Longworth - Biträdande ordförande, Rabbalshede Kraft
 • Anna Rutgersson, Uppsala universitet
 • Dan Henningson, Kungliga Tekniska Högskolan 
 • Hans Bernhoff,​ Uppsala universitet
 • Jon Olauson, Svenska Kraftnät
 • Lennart Söder, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Mats Åbom, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Pelle Bergschöld, Nordex windpower
 • Roland Roberts - representant STandUP for Energy

Senast uppdaterad: 2023-02-02