Samverkansparter och Industrikontakter

STandUP for Wind bedriver forskning med ambitionen att öka förutsättningarna för en optimerad planering och etablering av vindkraft i det Svenska elsystemet och för svenska förhållanden. För att denna forskning ska komma till nytta, är det viktigt att den bedrivs i ett nära samarbete med våra samverkansparter och industrin. Detta för att säkerställa att forskningen arbetar med relevanta frågor samt når ut med resultat som ligger i industrins intresse.

 

SAMVERKANSPARTER
 

Klicka på nedan loggor för att besöka hemsidorna.
Logga EERA

Logga eawe

Logga Wind Europe

Logga iea
NÅGRA AV VÅRA KONTAKER INOM INDUSTRIN

Ulf Tollaksen, Head of Business Engineering at OX2
Anders Wickström, Senior Project Manager at RISE Research Institutes of Sweden
Göran Eriksson, Engineer at Svenska Kraftnät
Sonia Lileo, Turbine Performance & Wind Analysis Manager at Fortum
Ingemar Carlén, Owner at T.G. Teknikgruppen AB
Jenny Longworth, Head of Procurement at Rabbalshede Kraft AB 
Johan Hansson, Wind resource analyst at Arise AB
Stefan Söderberg, Principal Engineer, Energy Systems at DNV
Paul Appelqvist, Senior Specialist Acoustics at Akustikkonsulten

Illustrerad bild alfapet ordet vision

SEMINAR

Som en del i arbetet att stärka samverkan mellan industri och akademi erbjuder STandUP for Wind skräddarsydda seminarier. Dessa seminarier anpassas för den specifika industripartnern, detta för att få ut det mesta möjliga av seminariet och för att finna synergieffekter mellan spetskompetens, forskningsfront och relevans för industrin. Vid genomförda seminarier inom forskningsområdena vindresursbedömning och blockeringseffekter har ledande vindkraftföretag i Sverige deltagit och resultatet av våra seminarier har mynnat ut i nya projekt och samverkan. STandUP for Wind kan erbjuda seminarier inom alla våra åtta forskningsområden.

För mer information, ta kontakt med Stefan Ivanell, Föreståndare STandUP for Wind.

Person, ord kompetens på engelska

PhD SEMINAR

PhD seminarium i Stockholm.
Dagarna innehöll 12 presentationer och en workshop för PhD projekt inom STandUP for Wind.
Syftet med att arrangera ett PhD seminarium är att centrets doktorander skall få möjligheten att nätverka och hitta gemensamma intressen inom sina forskningsområden för framtida samarbeten.

Personer som deltar i workshopen
Personer som deltar i workshopen.

Resultat av workshopen;

• Översyn av den reaktiva elmarknaden - ny elmarknadsdesign med reaktiv effekt. (Stefan Stankovic och Dina Khastieva)

• Minimera kostnaderna för obalans i avräkning med hjälp av efterfrågan (Lars Herre och Priyanka Shinde)

• Möjlighet att minska inskränkning genom att låsa upp nätkapacitet med dynamisk klassificeringsapplikation (Kateryna Morozovska och Elis Nycander)

• Prognoser för energibehov och vindproduktion i kombination med dynamisk värdering (Kateryna Morozovska, Lars Herre, Elis Nycander)

händer som symboliserar grupparbete

VINDKRAFTSKURS.SE

två personer, tre vindkraftverk och ett hus

Vindkraftskurs.se riktar sig till handläggare i kommuner och länsstyrelser samt till alla som vill lära mer om vindkraft. Syftet med kursen är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden.

Samtliga delar av kursen är avgiftsfria och du väljer själv när samt i vilken takt du vill genomföra momenten.

Här finns mer information om vindkraftskurs.se och för att genomföra utbildningen

VINDKRAFTTEKNIKER - ETT FRAMTIDSYRKE

Projektet som finansierades av Energimyndigheten inom det tidigare Nätverket för Vindbruk "Marknadsföring för vindkrafttekniker - ett samverkansprojekt" tog tillsammans med industrin och YH-skolorna fram en informationsbroschyr för att belysa behovet i och med pågående utbyggnad av vindkraft både nationellt och internationellt samt att skapa intresse för yrket vindkrafttekniker.

Här kan du läsa broschyren.

Vindkraftverk i dimma

Senast uppdaterad: 2022-10-30