Partners

European Energy Research Alliance (EERA)


Hemsida

European Academy for Wind Energy (EAWE)


Hemsida

WindEurope


Hemsida

International Energy Agency (IEA)


Hemsida

Nätverket för vindbruk

Vindenergigruppen vid Uppsala universitet Campus Gotland är nod med ansvar för utbildnings- och forskningsfrågor i det nationella Nätverket för vindbruk. Uppdraget innebär att göra sammanställningar och analyser om utbildning och forskning  om vindkraft i Sverige samt att anordna regionala och nationella seminarier och utbildningsdagar för olika målgrupper. Verksamheten sker i nära samarbete med universitets utbildning och forskning samt i samverkan med yrkeshögskolor, lärosäten, myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet.

Pdf-er eller länkar:

För mer information kontakta

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se

Marita Engberg Ekman marita.ekman@geo.uu.se