Våra industrikontakter

Standup for Wind bedriver forskning som har som mål att öka förutsättningen för en optimerad etablering av vindkraft i svenska förhållanden. För att denna forskning ska komma till nytta är det viktigt att forskningen bedrivs i samarbete med industrin, så att man kan säkerställa att forskningen relaterar till frågor som är viktiga för industrin att lösa, samt att säkerställa att resultaten når fram till industrin.

StandUpforWind's strategi för ökad industrikontakt finns här: Industristrategi

Några av våra kontaktpersoner från industrin hittar ni nedan:

Företag Namn Titel
OX2 Ulf Tollaksen Projektingenjör
Scanwind Anders Wickström VD
Svenska kraftnät Göran Ericsson R&D Manager
SWECO Sónia Liléo Senior rådgivare
Teknikgruppen Ingemar Carlén Consult
Vattenfall Jan-Åke Dahlberg Vindanalytiker
Vattenfall Jenny Longworth Gruppledare av vindresurs Nordic
Vindteknikk Johan Hansson Rådgivare
WeatherTech Scandinavian Stefan Söderberg VD
Akustikkonsulten Paul Appelqvist Senior Specialist Akustik