LTU

Forskningsområde och forskargrupp

Vindkraftsforskningen vid LTU är spridd över ett antal ämnen det gemensamma för stora delar av forskningen är vindkraft i kallt klimat. Det arbete som utförs fokuserar på laster som uppstår vid nedisning, flödesförändringar vid ispåbyggnad på vingarna, hur ispåbyggnaden uppstår samt isdetektion och styrning av avisningssystem och andra problem som uppstår i vindkraftverkens drivlina vid drift i kallt klimat på grund av t.ex. kallstarter och ändrade lastfall. Arbetet bygger på både experimentell verksamhet och modellering. Förutom driftproblem fokuseras även på en av de största utmaningarna som elkraftsystemet står inför: integrering av förnybar elproduktion och energieffektiv elanvändning.

LTU Vindkraft webplats

Projekt inom vindenergi

Projekt som är pågående eller genomförda under de senaste åren.

  • Vibrationer och laster i vindkraftverk vid islast (Energimyndigheten)

  • Development of tools to study the micromechanics of icing in-connection to wind-power plants (LTU internt)

  • Överstonsdistorsion och vindkraftanläggningar (Elforsk, Energimyndigheten, Skellefteå Kraft, ABB)

Personal (Inom vindkraft)

Titel Namn E-post Forskningsområde
Professor Staffan Lundström Staffan.Lundstrom@ltu.se Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik
Professor Math Bollen math.bollen@ltu.se Elkraftteknik
Biträdande professor Pär Marklund Par.Marklund@ltu.se Maskinelement
Biträdande universitetslektor Johan Casselgren johan.casselgren@ltu.se Experimentell mekanik, Strömnings-lära och experimentell mekanik

Publikationer inom vindenergi