Uppsala universitet - Geovetenskaper

Forskningsområde och forskningsgrupp

Vindenergirelaterad forskning på Institutionen för geovetenskaper studerar både vindprofilen och turbulens genom mätningar och modellsimuleringar. Institutionen har, i samarbete med WeatherTech Scandinavia, genomfört en nationell vindkartering. Aktuellt pågår det forskningsprojekt om vindkraft i skog, isbildning på vindkraftverk och ljudutbredning från vindkraftverk.

Vindenergiforskning har bedrivits sedan 1975. I början var forskningen koncentrerad på mätningar: De första masterna byggdes vid vindkraftverken Kalkugnen (35 m höjd) och Näsudden (upp till 145 m höjd). Senare tillkom en mast i Lapplandsfjällen vid Suorva och en 140 m-mast i skogen vid Ryningsnäs. En ny 180 m-mast planeras tillsammans med OX2 Wind AB på en skogsklädd kulle i södra Sverige.

Vindenergi webbplats

Wind energy related projects

Projekt som är pågående eller genomförda under de senaste åren.

 • Wind power in cold climate - modelling of icing and production losses (Sponsored by Energimyndigheten), 2013-2016, kontaktperson: Matthias Mohr, UU-Geo

 • Wind power in forests II (Sponsored by Vindforsk IV), 2014-2017, kontaktperson: Matthias Mohr, UU-Geo

 • Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk i kuperad terräng relaterat till ljudmätning (Sponsored by Energimyndigheten och Vindval), kontaktperson: Matthias Mohr, UU-Geo

 • Ljud från vindkraftverk (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

 • Wind power in forests (Sponsored by Vindforsk III), avslutat

 • Wind power in cold climates (Sponsored by Vindforsk III), avslutat

 • Statistical analysis of results from the Swedish wind resource mapping and downscaling of the results (Sponsored by Vindforsk II), avslutat

 • Wind index (Sponsored by Vindforsk II), avslutat

 • Meteorological measurements on high tower (Sponsored by Vindforsk II), avslutat

 • Wind conditions offshore and in the coastal zone (Sponsored by Vindforsk), avslutat

 • Wind in complex terrain (Sponsored by Vindforsk), avslutat

 • Meteorological measurements on high towers (Sponsored by Vindforsk), avslutat

 • Mapping of the wind potential in Sweden (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

 • Wind measurements for the wind mapping project (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

Personal

Titel Namn E-post Forskningsområde
PhD researcher Hans Bergström hans.bergstrom@met.uu.se Meteorologi, gränsskikt
PhD researcher Johan Arnqvist johan.arnqvist@geo.uu.se Meteorologi, turbulens
PhD researcher Matthias Mohr matthias.mohr@geo.uu.se Meteorologi, skog
PhD student Nina Svensson nina.svensson@geo.uu.se Vindförhållanden över havet
PhD student Jennie Persson Söderman jennie.perssonsoderman@geo.uu.se Meteorologi, isbildning
PhD student Kristina Conrady kristina.conrady@geo.uu.se Ljud
Universitetslektor Anna Coulson Sjöblom anna.sjoblom@geo.uu.se Meteorologi, arktisk, luft-hav-is växelverkan
Universitetslektor Erik Sahlée erik.sahlee@met.uu.se Vindförhållanden över havet
PhD student Erik Janzon erik.janzon@geo.uu.se Förbättrade prognoser av nedisning av vindkraftverk

Publikationer om vindenergi

Du hittar dessa publikationer i publikationsdatabasen DIVA.

Referred journals:

Öhlund, O., Larsson, C. 2014. Meteorological effects on wind turbine sound propagation. Applied Acoustics.

Larsson, C., Öhlund, O. 2014. Amplitude modulation of sound from wind turbines under various meteorological conditions. Journal of Acoustical Society of America, vol. 135, ss. 67-73

Arnqvist J., Segalini A., Dellwik E., Bergström H., 2013: Wind statistics from a forested landscape. Submitted to Boundary-layer Meteorology.

Arnqvist J. and Bergström H., 2013: Flux-profile relation with roughness sublayer correction. Submitted to Quarterly Journal of Royal Meteorol. Soc..

Törnblom, K., Bergström, H. & Johansson, C. 2007: Thermally driven mesoscale flows — simulations and measurements. Boreal Env. Res. 12: 623–641.

Bergström, H., and Juuso, N., 2006: A study of valley winds using the MIUU meso-scale model. Wind Energy, 9, 109-129.

Bergström, H., 2001: ‘Boundary-layer modelling for wind climate estimates’. Wind Engineering, vol. 25, No. 5, 289-299.

Bergström H., and Smedman A.-S., 1999: Wind Climatology for a Well-exposed Site in the Baltic Sea. Wind Engineering, vol. 23, No.2, 133-142.

Bergström, H., 1996: A climatological study of boundary layer wind speed using a meso--scale higher-order closure model. J. Appl. Meteorol., Vol. 35, No. 8, 1291-1306.

Reports:

Bergström, H., Olsson, E., Söderberg, S., Thorsson, P., and Undén, P., 2013: Wind power in cold climates – Ice mapping methods. Elforsk report 13:10, 244 pp.

Bergström, H., Alfredsson, H., Arnqvist, J., Carlén, I., Dellwik, E., Fransson, J., Ganander, H., Mohr, M., Segalini, A., and Söderberg, S., 2013: Wind power in forests – Winds and effects on loads. Elforsk report 13:09, 167 pp.

Bergström, H. and Söderberg, S., 2009: Wind mapping of Sweden – Summary of results and methods used. Elforsk report 09:04, 84 pp.

Nilsson, E., and Bergström, H., 2009: Från mätt vind till vindklimat – Normalårskorrigering. Elforsk rapport 09:03, 27 pp.

Bergström, H., 2007: Wind Resource Mapping Of Sweden Using The Miuu-Model. Wind Energy Report WE2007:1, Department of Earth Sciences – Air, Water and Landscape Science, Uppsala University, 33 pp.

Bengt Tammelin, Dimitris Douvikas, Erik Petersen, Ole Rathman, Hans Bergström, Birgitta Källstrand, Martin Strack, Erik Nim, Gabriele Botta, Reijo Hyvönen, 2006: Improved Tools To Predict Wind Energy Production In Mountain (Mowie). Final report JOR3-CT98-0254, Finnish Meteorological Institute, ISBN 952-677-644-1, 146 pp.

Johansson, C. and Bergström, H., 2005: A study of the wind field above Gotland. Wind Energy Report WE2005:1, Department of Earth Sciences – Air and Water Science, Uppsala University, 43 pp.

Sjöblom, A., Nilsson, C., and Bergström, H., 2005: A modified inertial dissipation method applied on light weight cup anemometers. Wind Energy Report WE2005:2, Department of Earth Sciences – Air and Water Science, Uppsala University, 22 pp.

Johansson, C. och Bergström, H., 2004: Variabilitet i vindens energiinnehåll över Skandinavien mellan 1900-2000. Elforsk report 04:36, 29 pp.

Magnusson, M., Krieg, R., Nord, M., and Bergström H., 2004: Effektvariationer av vindkraft – En studie av vindenergiproduktionens tidsvariation. Elforsk report 04:34, 57 pp.

Bergström, H., 2002: The wind climate in an Arctic mountain valley, II. Wind Energy Resport 2002:1, Department of Earth Sciences – Meteorology, Uppsala University, 43 pp.

Källstrand, B., 2000: Low-level jets in a mountain valley. Wind Energy Report WE2000:3, Department of Earth Sciences – Air and Water Science, Uppsala University, 9 pp.

Bergström, H., 2000: Extreme wind conditions for design considerations in mountain terrain. Wind Energy Report WE2000:2, Department of Earth Sciences – Air and Water Science, Uppsala University, 20 pp.

Källstrand, B., Bergström, H., and Radics, K., 2000: Simulations of the climatological wind field in a mountain valley. Wind Energy Report WE2000:1, Department of Earth Sciences – Air and Water Science, Uppsala University, 31 pp.

Conference proceedings:

Larsson, C., Öhlund, O. 2014. Amplitude modulated sound from wind turbines during different weather. I Baltic-Nordic Acoustic Meeting.

Larsson, C., Öhlund, O. 2014. Wind turbine sound - metric and guidelines. I Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering .

Öhlund, O., Larsson, C. 2014. Wind turbine sound propagation in the atmospheric boundary layer – comparison between measurements and models. I Baltic-Nordic Acoustic Meeting.

Öhlund, O., Larsson, C. 2013. Sound propagation from wind turbines under various weather conditions. I 5th International Conference on Wind Turbine Noise .

Söderberg, S., M. Baltscheffsky, and H. Bergström, 2013: Estimation of production losses due to icing - a combined field experiment and numerical modelling effort: EWEA 2013, Wien, Austria, oral presentation.

Söderberg, S., 2013: Mesoscale modelling of icing climate: Sensitivity to model and model setup, Winterwind 2013, Östersund, Sweden, oral presentation.

Thorsson, P., S. Söderberg, H. Bergström, E. Olsson, and P. Undén, 2013: Creating an icing climatology using typical months. WinterWind 2013, Östersund, Sweden, oral presentation.

Larsson, C., Öhlund, O. 2013. Sound from wind turbines during different weather conditions. I InterNoise 2013 .

Larsson, C. 2012. Ljudutbredning – Påverkan av väder och vind. I Nationella Vindkraftkonferensen.

Larsson, C., Öhlund, O. 2012. Long-term measurements of sound from wind turbines during different weather conditions. I Proceedings of Euronoise 2012 Prague: European Acoustics Association (EAA).

Larsson, C., Öhlund, O. 2012. Variations of sound from wind turbines during different weather conditions. I Inter-Noise 2012.

Dellwik E., Arnqvist J., Bergström H., and Segalini A., 2012: Flow charcteristics at a forested site with wind turbines. Conference contributions, EMS Łódź, Poland, September 2012.

Mohr, M., J. Arnqvist, H. Bergström, 2012: Simulating wind and turbulence profiles in and above a forest canopy using the MIUU mesoscale model. Proceedings, 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC), Łódź, Poland.

Bergström H., Thorsson P., Olsson E., Undén P., and Söderberg S., 2012: Wind power in cold climates – Vindforsk project V-313. Konferensbidrag Winterwind 2012.

Söderberg, S., and M. Baltscheffsky, 2012: Long-term estimates and variability of production losses in icing climates. Winterwind 2012, Skellefteå, Sweden, poster presentation.

Thorsson, P., and E. Olsson, 2012: Creating an icing climatology. EMS Łódź Poland, oral presentation.

Olsson, E., P., Thorsson, H., Bergstöm, U., Andrae, S. Söderberg, and P. Undén, 2011: Towards a high-resolution icing climatology in Sweden. IWAIS Chongqing, China, oral presentation. 

Thorsson, P., S. Söderberg, and H. Bergström, 2011: Validation of icing measurements - Vindforsk project V - 313. IWAIS Chongqing, China, oral presentation.

Bergström, H., 2007: Wind Statistics Mapping Using a Higher-order Closure Meso-scale Model. Proceedeing EWEC2007, Milan, Italy, 7-10 May 2007, 10 pp.

Mohr, M. and Bergström, H., 2004: Wind energy mapping using a mesoscale atmospheric model and a global meteorological database. Proceedings EWEC2004, London, 22-25 November, 2004.

Johansson, C., and Bergström H., 2004: Variability in the energy content of the wind over Scandinavia, a 101-year perspective. Proceedings EWEC2004, London, 22-25 November, 2004.

Bergström, H., and Juuso, N., 2004: A study of valley winds using the MIUU meso-scale model. Scientific Proceedings EWEC2004, London, 22-25 November, 2004.

Bergström, H., 2004: Higher-order closure meso-scale modelling for wind resource estimates in Sweden. Proceedings EWEC2004, London, 22-25 November, 2004.

Törnblom, K., Johansson, C., and Bergström, H., 2003: Simulations and measurements of mesoscale flow modifications in the Baltic Sea area. Proceedings from World Wind Energy Conference, WWEC2003, 23-26 November 2003, Cape Town, South Africa.

Bergström, H., and Lindholm, M., 2003: Higher-order closure meso-scale modelling for wind climate estimates. Proceedings from World Wind Energy Conference, WWEC2003, 23-26 November 2003, Cape Town, South Africa.

Barthelmie, R., Larsen, G., Bergström, H., Magnusson, M., Schlez, W., Rados, K., Lange, B., Vølund, P., Neckelmann, S., Mogensen, S., Schepers, G., Hegberg, T., and Folkerts L. 2003: ENDOW: Efficient Development of Offshore Windfarms: modelling wake and boundary-layer interactions. European Geophysical Society/American Geophysical Society Joint Meeting, Nice, April 2003.

Bartherlmie, R., Larsen, G., Bergström, H., Magnusson, M., Schlez, W., Rados, K., Lange, B., Vølund, P., Neckelmann, S., Mogensen, S., Schepers, G., Hegberg, T., and Folkerts L. 2003: ENDOW: Efficient Development of Offshore Windfarms: modelling wake and boundary-layer interactions. European Wind Energy Conference, Madrid, June 2003.

Tomson, Teolan, and Bergström, H., 2003: Periodical effects of wind on the Baltic proper. Proceedings from Offshore Wind Energy in Meditteranean and Other Seas OWEMES2003, Naples, Italy, 10-12 April 2003.