Logga Standup for wind

Välkommen till STandUP for Wind, en del av Swedish Wind Centre

STandUP for Wind är ett forskningscentrum profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå Tekniska universitet (LTU) inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy. STandUP for Wínd är sedan 2024 en del av Swedish Wind Centre.

Kontakt

Stefan Ivanell
Föreståndare Swedish Wind Centre
E-post: stefan.ivanell@geo.uu.se