OM OSS

Den planerade utbyggnaden av vindkraft i Sverige för att nå en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, står inför stora utmaningar. Det krävs ny kunskap och kompetens för att företag och myndigheter ska kunna integrera el från vindkraft i det svenska elnätet på ett effektivt sätt, att finna lämpliga områden för etablering av vindkraftparker samt att placera vindkraftverk i parker för att optimalt utnyttja de svenska väder - och vindförhållandena.

STandUP for Wind är ett forskningscentrum profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå Tekniska universitet (LTU) inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

Forskningscentret involverar närmare 70 personer och har en omsättning på cirka 40 miljoner svenska kronor för forskning, utbildning och samverkan.

För mer information om oss samarbetspartners i centret.

Senast uppdaterad: 2021-11-18